Podcast Sự tích cực độc hại - Bít Tất #36 | Vietcetera
Billboard banner
Sự tích cực độc hại - Bít Tất #36

19 Thg 05

Sự tích cực độc hại - Bít Tất #36

Đã sao chép

Sự tích cực trở nên độc hại khi chúng ta tập trung theo đuổi sự tích cực mà chối bỏ những cảm xúc khác. Nó ảnh hưởng đến những mối quan hệ xung quanh và làm tê liệt cảm xúc. Học cách chấp nhận cảm xúc giúp chúng ta trưởng thành và biết cách đồng cảm với những người xung quanh hơn.Cùng nghe những chia sẻ từ chị Ruby Nguyễn, COO và Zoey Trần, Video Producer tại Vietcetera.Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi và ý tưởng cho Podcast về địa chỉ bittat@vietcetera.com.

NỘI DUNG PODCAST

Sự tích cực trở nên độc hại khi chúng ta tập trung theo đuổi sự tích cực mà chối bỏ những cảm xúc khác. Nó ảnh hưởng đến những mối quan hệ xung quanh và làm tê liệt cảm xúc. Học cách chấp nhận cảm xúc giúp chúng ta trưởng thành và biết cách đồng cảm với những người xung quanh hơn.

Cùng nghe những chia sẻ từ chị Ruby Nguyễn, COO và Zoey Trần, Video Producer tại Vietcetera.

Bạn có thể gửi email nhận xét, phản hồi và ý tưởng cho Podcast về địa chỉ bittat@vietcetera.com.

Liên kết

Các tập
Mới nhất