Podcast Chủ nghĩa tiêu dùng - Bít Tất #37 | Vietcetera
Billboard banner
Chủ nghĩa tiêu dùng - Bít Tất #37

21 Thg 05

Chủ nghĩa tiêu dùng - Bít Tất #37

Đã sao chép

Việc mua sắm chính là động lực cho sự phát triển xã hội. Có ý kiến còn cho rằng những món đồ chúng ta sở hữu đóng vai trò như là một phần nối dài của cơ thể và sự tồn tại của mỗi một người. Làm thế nào để trở thành một người theo chủ nghĩa tiêu dùng mà vẫn hạnh phúc? Mời các bạn cùng nghe những chia sẻ từ Khánh Lâm, Creative Producer, Miêu Cao, Managing Editor và Xuân Long, Editor tại Vietcetera.Vừa qua, Vietcetera đã ra mắt Tập 1 Talk show mới nhất có tên Học Yêu by Prudential. Đây là câu chuyện về hành trình "Khi bố học yêu con" của những khách mời JustaTee, Ngọc Trai, và tiến sĩ Alenxander Tú. Hãy đến Facebook, Instagram của Vietcetera và Prudential để xem ngay chương trình thú vị này nhé.#prudential #hocyeubyprudential #khibohocyeucon

NỘI DUNG PODCAST

Việc mua sắm chính là động lực cho sự phát triển xã hội. Có ý kiến còn cho rằng những món đồ chúng ta sở hữu đóng vai trò như là một phần nối dài của cơ thể và sự tồn tại của mỗi một người. 

Làm thế nào để trở thành một người theo chủ nghĩa tiêu dùng mà vẫn hạnh phúc? Mời các bạn cùng nghe những chia sẻ từ Khánh Lâm, Creative Producer, Miêu Cao, Managing Editor và Xuân Long, Editor tại Vietcetera.

Vừa qua, Vietcetera đã ra mắt Tập 1 Talk show mới nhất có tên Học Yêu by Prudential. Đây là câu chuyện về hành trình "Khi bố học yêu con" của những khách mời JustaTee, Ngọc Trai, và tiến sĩ Alenxander Tú. Hãy đến Facebook, Instagram của Vietcetera và Prudential để xem ngay chương trình thú vị này nhé.
#prudential #hocyeubyprudential #khibohocyeuconLiên kết

Các tập
Mới nhất