Podcast Yêu quá hóa cuồng -Bít Tất Tâm Lý #143 | Vietcetera
Billboard banner
Yêu quá hóa cuồng -Bít Tất Tâm Lý #143

10 Thg 05

Yêu quá hóa cuồng -Bít Tất Tâm Lý #143

Đã sao chép

Codependent relationship là gì? Codependent relationship (Mối quan hệ phụ thuộc) là khi hai bên đều quá lệ thuộc vào người còn lại, tới mức không thể sinh hoạt độc lập. Một người tìm kiếm sự công nhận và giá trị của bản thân trong mối quan hệ bằng cách ưu tiên nhu cầu của bên còn lại. Vậy đâu là dấu hiệu khi bạn đang ở trong mối quan hệ phụ thuộc và làm sao để vượt qua? Trong tập Bít Tất Tâm Lý lần này, hãy cùng 2 Editor Trân Lê và Hiền Lê thảo luận về vấn đề này nhé. Minh họa bởi Trà Nhữ @averagetea cho Vietcetera. >> Codependent relationship: Làm sao để yêu mà không đánh mất chính mình >> Dấu hiệu bạn đang trong một mối quan hệ phụ thuộc

NỘI DUNG PODCAST

Codependent relationship là gì? Codependent relationship (Mối quan hệ phụ thuộc) là khi hai bên đều quá lệ thuộc vào người còn lại, tới mức không thể sinh hoạt độc lập. Một người tìm kiếm sự công nhận và giá trị của bản thân trong mối quan hệ bằng cách ưu tiên nhu cầu của bên còn lại.

Vậy đâu là dấu hiệu khi bạn đang ở trong mối quan hệ phụ thuộc và làm sao để vượt qua? Trong tập Bít Tất Tâm Lý lần này, hãy cùng 2 Editor Trân Lê và Hiền Lê thảo luận về vấn đề này nhé.

Minh họa bởi Trà Nhữ @averagetea cho Vietcetera.

>> Codependent relationship: Làm sao để yêu mà không đánh mất chính mình

>> Dấu hiệu bạn đang trong một mối quan hệ phụ thuộc

Các tập
Mới nhất