Podcast Ai muốn "GIÀU" thì click vào đây! - Young&Wealthy - Tài Chính - Kinh Tế | Finale | Vietcetera
Billboard banner
Ai muốn "GIÀU" thì click vào đây! - Young&Wealthy - Tài Chính - Kinh Tế | Finale

05 Thg 11

Ai muốn "GIÀU" thì click vào đây! - Young&Wealthy - Tài Chính - Kinh Tế | Finale

Đã sao chép

Bản chất của tự do tài chính không phải là việc bạn được nghỉ hưu sớm, có rất nhiều tiền, hay được tận hưởng cuộc sống, mà là bạn có được sự tự do trong cuộc sống, tự do lựa chọn, tự do chi tiêu, là bàn đạp để bạn thực hiện những điều bạn mong muốn.Cảm ơn nhà tài trợ Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Kinh Tế - Tài Chính.Tôn chỉ mục đích của Prudential là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.Prudential mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, giúp bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản, đồng thời giúp mọi người lên kế hoạch tiết kiệm cho các mục tiêu của cuộc đời.

NỘI DUNG PODCAST

Bản chất của tự do tài chính không phải là việc bạn được nghỉ hưu sớm, có rất nhiều tiền, hay được tận hưởng cuộc sống, mà là bạn có được sự tự do trong cuộc sống, tự do lựa chọn, tự do chi tiêu, là bàn đạp để bạn thực hiện những điều bạn mong muốn.

Cảm ơn nhà tài trợ Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Kinh Tế - Tài Chính.Tôn chỉ mục đích của Prudential là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

Prudential mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, giúp bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản, đồng thời giúp mọi người lên kế hoạch tiết kiệm cho các mục tiêu của cuộc đời.

Các tập
Mới nhất