Podcast Làm nghệ hay làm nghề? - Phát Loa Phường x Tiền Tài Tình - Sáng tạo - Nghệ thuật x Tài chính - Kinh tế | Special Edition | Vietcetera
Billboard banner
Làm nghệ hay làm nghề? - Phát Loa Phường x Tiền Tài Tình - Sáng tạo - Nghệ thuật x Tài chính - Kinh tế | Special Edition

12 Thg 11

Làm nghệ hay làm nghề? - Phát Loa Phường x Tiền Tài Tình - Sáng tạo - Nghệ thuật x Tài chính - Kinh tế | Special Edition

Đã sao chép

Trong một diễn biết 'hết hồn', Tiền Tài Tình và Phát Loa Phường đã kết hợp trông chiếc podcast 'cross-over' chẳng ai nghĩ tới: Tài chính vs. Nghệ thuật. Tiền Tài Tình mà gặp Phát thì còn gì tuyệt hơn? Là những content creator, bọn mình đã '4 mặt một lời' về câu hỏi: Làm nghệ, hay làm nghề? Với sự đồng cảm là những người con họ Đỗ, hãy cùng nghe câu chuyện 'bán nghệ không bán thân' của tụi mình nhé!Cám ơn Tiger và Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Sáng tạo - Nghệ thuật và Tài chính - Kinh tế tại Cast Camp 2021.

NỘI DUNG PODCAST

Trong một diễn biết 'hết hồn', Tiền Tài Tình và Phát Loa Phường đã kết hợp trông chiếc podcast 'cross-over' chẳng ai nghĩ tới: Tài chính vs. Nghệ thuật. Tiền Tài Tình mà gặp Phát thì còn gì tuyệt hơn? Là những content creator, bọn mình đã '4 mặt một lời' về câu hỏi: Làm nghệ, hay làm nghề? Với sự đồng cảm là những người con họ Đỗ, hãy cùng nghe câu chuyện 'bán nghệ không bán thân' của tụi mình nhé!

Cám ơn Tiger và Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Sáng tạo - Nghệ thuật và Tài chính - Kinh tế tại Cast Camp 2021.

Các tập
Mới nhất