Podcast Bạn "ảo" hơi lâu rồi đấy! - 5YZ x Gosip Tech - Chất Lượng Sống x Công Nghệ | Special Edition | Vietcetera
Billboard banner
Bạn "ảo" hơi lâu rồi đấy! - 5YZ x Gosip Tech - Chất Lượng Sống x Công Nghệ | Special Edition

12 Thg 11

Bạn "ảo" hơi lâu rồi đấy! - 5YZ x Gosip Tech - Chất Lượng Sống x Công Nghệ | Special Edition

Đã sao chép

Mạng xã hội - 1 liều dopamine cấp độ cao, ngay cả những newbie mới tiếp xúc cũng cảm thấy nghiện và khó cai. Kể từ khi xuất hiện, hành vi của con người thay đổi. Một ngày có 24 tiếng, trong đó 8 tiếng để ngủ, 8 tiếng để làm và 8 tiếng để "ảo". Thời gian sử dụng mạng xã hội nói riêng và công nghệ nói chung ngày càng gia tăng. Nhưng thật sự, thời gian sử dụng công nghệ có làm bạn tốt hơn? Hay chỉ để giải trí với những trò tiêu khiển vô bổ. Hãy lắng nghe cuộc tranh luận giữa Gosip Tech (hạng mục Công nghệ) và 5YZ (hạng mục Chất lượng sống) để xem họ có những góc nhìn như thế nào về vấn đề này nhé!Cảm ơn Baemin và Tiki đã đồng hành cùng hạng mục Chất lượng sống và Công nghệ tại Cast Camp 2021

NỘI DUNG PODCAST

Mạng xã hội - 1 liều dopamine cấp độ cao, ngay cả những newbie mới tiếp xúc cũng cảm thấy nghiện và khó cai. Kể từ khi xuất hiện, hành vi của con người thay đổi. Một ngày có 24 tiếng, trong đó 8 tiếng để ngủ, 8 tiếng để làm và 8 tiếng để "ảo". Thời gian sử dụng mạng xã hội nói riêng và công nghệ nói chung ngày càng gia tăng. Nhưng thật sự, thời gian sử dụng công nghệ có làm bạn tốt hơn? Hay chỉ để giải trí với những trò tiêu khiển vô bổ. Hãy lắng nghe cuộc tranh luận giữa Gosip Tech (hạng mục Công nghệ) và 5YZ (hạng mục Chất lượng sống) để xem họ có những góc nhìn như thế nào về vấn đề này nhé!

Cảm ơn Baemin và Tiki đã đồng hành cùng hạng mục Chất lượng sống và Công nghệ tại Cast Camp 2021

Các tập
Mới nhất