Podcast Con người và công nghệ: "Ai" sẽ làm chủ thế giới? - TechnologZ - Công Nghệ | Casting | Vietcetera
Billboard banner
Con người và công nghệ: "Ai" sẽ làm chủ thế giới? - TechnologZ - Công Nghệ | Casting

24 Thg 09

Con người và công nghệ: "Ai" sẽ làm chủ thế giới? - TechnologZ - Công Nghệ | Casting

Đã sao chép

11% gen Z cảm thấy lo lắng về tác động của công nghệ đối với công việc của họ trong tương lai, đa số cho rằng công nghệ sẽ khiến vai trò của họ trở nên thừa thãi (PwC, 2021). Một số công việc thủ công đã hoàn toàn biến mất và bị công nghệ thay thế, nhiều công việc khác đang có nguy cơ cao gặp “số phận” tương tự. Liệu một tương lai mà công nghệ hoàn toàn thay thế con người có đang đến gần?

NỘI DUNG PODCAST

11% gen Z cảm thấy lo lắng về tác động của công nghệ đối với công việc của họ trong tương lai, đa số cho rằng công nghệ sẽ khiến vai trò của họ trở nên thừa thãi (PwC, 2021). Một số công việc thủ công đã hoàn toàn biến mất và bị công nghệ thay thế, nhiều công việc khác đang có nguy cơ cao gặp “số phận” tương tự. Liệu một tương lai mà công nghệ hoàn toàn thay thế con người có đang đến gần?

Các tập
Mới nhất