Podcast Đầu tư tác động - Bài toán cân bằng lợi nhuận tài chính & lợi ích xã hội - Vietnam Venture Capital Podcast - Tài Chính - Kinh tế | Casting | Vietcetera
Billboard banner
Đầu tư tác động - Bài toán cân bằng lợi nhuận tài chính & lợi ích xã hội - Vietnam Venture Capital Podcast - Tài Chính - Kinh tế | Casting

24 Thg 09

Đầu tư tác động - Bài toán cân bằng lợi nhuận tài chính & lợi ích xã hội - Vietnam Venture Capital Podcast - Tài Chính - Kinh tế | Casting

Đã sao chép

Podcast này là cuộc thảo luận ngắn về bối cảnh đầu tư tác động sau đại dịch. Ngoài ra, podcast cũng thể hiện cách các nhà đầu tư tác động cân bằng lợi nhuận và yếu tố tác động xã hội.

NỘI DUNG PODCAST

Podcast này là cuộc thảo luận ngắn về bối cảnh đầu tư tác động sau đại dịch. Ngoài ra, podcast cũng thể hiện cách các nhà đầu tư tác động cân bằng lợi nhuận và yếu tố tác động xã hội.

Các tập
Mới nhất