Podcast Điều khác biệt tuyệt vời - Gánh Xiếc - Chất Lượng Sống | Casting | Vietcetera
Billboard banner
Điều khác biệt tuyệt vời - Gánh Xiếc - Chất Lượng Sống | Casting

21 Thg 09

Điều khác biệt tuyệt vời - Gánh Xiếc - Chất Lượng Sống | Casting

Đã sao chép

Mỗi chúng ta là một cá thể khác biệt và đặc biệt. Tự kỷ cũng vậy. Người tự kỷ chỉ là có cách nhìn thế giới khác với chúng ta, bởi họ đang gặp rất nhiều khó khăn vì quá tải. Hãy tôn trọng, bước vào thế giới của họ, để hỗ trợ họ.

NỘI DUNG PODCAST

Mỗi chúng ta là một cá thể khác biệt và đặc biệt. Tự kỷ cũng vậy. Người tự kỷ chỉ là có cách nhìn thế giới khác với chúng ta, bởi họ đang gặp rất nhiều khó khăn vì quá tải. Hãy tôn trọng, bước vào thế giới của họ, để hỗ trợ họ.

Các tập
Mới nhất