Podcast FV = PVx(1+i)^n - Young&Wealthy - Tài Chính - Kinh Tế | Bootcamp 2 | Vietcetera
Billboard banner
FV = PVx(1+i)^n - Young&Wealthy - Tài Chính - Kinh Tế | Bootcamp 2

26 Thg 10

FV = PVx(1+i)^n - Young&Wealthy - Tài Chính - Kinh Tế | Bootcamp 2

Đã sao chép

Hãy coi bản thân mình đang là con số 1. Mỗi ngày chỉ cần bạn học thêm hay làm thêm 1%, so với ngày hôm qua, thì sau 1 năm, theo công thức này, chúng ta đã là phiên bản tốt hơn: (1 + 1%) ^ 365 = 37.8 lần.Thật tuyệt vời đúng không? Và cuộc đời đâu chỉ dừng lại ở một năm….Cảm ơn nhà tài trợ Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Kinh Tế - Tài Chính.Tôn chỉ mục đích của Prudential là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Prudential mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, giúp bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản, đồng thời giúp mọi người lên kế hoạch tiết kiệm cho các mục tiêu của cuộc đời.

NỘI DUNG PODCAST

Hãy coi bản thân mình đang là con số 1. Mỗi ngày chỉ cần bạn học thêm hay làm thêm 1%, so với ngày hôm qua, thì sau 1 năm, theo công thức này, chúng ta đã là phiên bản tốt hơn: (1 + 1%) ^ 365 = 37.8 lần.
Thật tuyệt vời đúng không? Và cuộc đời đâu chỉ dừng lại ở một năm….

Cảm ơn nhà tài trợ Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Kinh Tế - Tài Chính.Tôn chỉ mục đích của Prudential là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Prudential mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, giúp bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản, đồng thời giúp mọi người lên kế hoạch tiết kiệm cho các mục tiêu của cuộc đời.

Các tập
Mới nhất