Podcast Làm chủ quyết định - Đầu tư thông minh - 3 Phải - Tài chính - Kinh tế | Casting | Vietcetera
Billboard banner
Làm chủ quyết định - Đầu tư thông minh - 3 Phải - Tài chính - Kinh tế | Casting

24 Thg 09

Làm chủ quyết định - Đầu tư thông minh - 3 Phải - Tài chính - Kinh tế | Casting

Đã sao chép

Có một nguyên tắc cực kỳ quan trọng trong việc hoạch định tài chính, đó chính là không được "ba phải" trong các quyết định của mình nếu bạn muốn thành công. Hãy lắng nghe podcast của nhóm mình để biết 3 lý do vì sao nhé.

NỘI DUNG PODCAST

Có một nguyên tắc cực kỳ quan trọng trong việc hoạch định tài chính, đó chính là không được "ba phải" trong các quyết định của mình nếu bạn muốn thành công. Hãy lắng nghe podcast của nhóm mình để biết 3 lý do vì sao nhé.

Các tập
Mới nhất