Podcast Muốn lên đỉnh, tính dài lâu? - Tiền Tài Tình - Tài Chính - Kinh Tế | Bootcamp 2 | Vietcetera
Billboard banner
Muốn lên đỉnh, tính dài lâu? - Tiền Tài Tình - Tài Chính - Kinh Tế | Bootcamp 2

26 Thg 10

Muốn lên đỉnh, tính dài lâu? - Tiền Tài Tình - Tài Chính - Kinh Tế | Bootcamp 2

Đã sao chép

Có khi nào chúng ta đang quá lo nghĩ về việc làm giàu, ‘lên đỉnh’ hưởng sung sướng, mà quên mất việc đảm bảo chuyện… sống sót? Càng lớn, ta lại càng có trách nhiệm san sẻ với những người mình yêu. Sống phải lo, yêu phải tính, cả về Tiền, Tài lẫn Tình. Hãy cùng Lan Tiền Tệ, Hiền Tài Tử và Uy Tình Tứ “ba mặt một lời” về chuyện lên kế hoạch tài chính cho thật tài tình nào.Cảm ơn nhà tài trợ Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Kinh Tế - Tài Chính.Tôn chỉ mục đích của Prudential là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Prudential mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, giúp bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản, đồng thời giúp mọi người lên kế hoạch tiết kiệm cho các mục tiêu của cuộc đời.

NỘI DUNG PODCAST

Có khi nào chúng ta đang quá lo nghĩ về việc làm giàu, ‘lên đỉnh’ hưởng sung sướng, mà quên mất việc đảm bảo chuyện… sống sót? Càng lớn, ta lại càng có trách nhiệm san sẻ với những người mình yêu. Sống phải lo, yêu phải tính, cả về Tiền, Tài lẫn Tình. Hãy cùng Lan Tiền Tệ, Hiền Tài Tử và Uy Tình Tứ “ba mặt một lời” về chuyện lên kế hoạch tài chính cho thật tài tình nào.

Cảm ơn nhà tài trợ Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Kinh Tế - Tài Chính.Tôn chỉ mục đích của Prudential là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Prudential mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, giúp bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản, đồng thời giúp mọi người lên kế hoạch tiết kiệm cho các mục tiêu của cuộc đời.

Các tập
Mới nhất