Podcast Ngành tài chính ngân hàng có gì? - Simply Invest - Tài Chính - Kinh Tế | Finale | Vietcetera
Billboard banner
Ngành tài chính ngân hàng có gì? - Simply Invest - Tài Chính - Kinh Tế | Finale

05 Thg 11

Ngành tài chính ngân hàng có gì? - Simply Invest - Tài Chính - Kinh Tế | Finale

Đã sao chép

Ai cũng biết tài chính ngân hàng sẽ liên quan đến đầu tư và những con số, nhưng liệu như vậy đã đủ? Trong podcast này Simply Invest sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những phân ngành trong nhóm ngành thú vị này.Cảm ơn nhà tài trợ Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Kinh Tế - Tài Chính.Tôn chỉ mục đích của Prudential là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.Prudential mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, giúp bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản, đồng thời giúp mọi người lên kế hoạch tiết kiệm cho các mục tiêu của cuộc đời.

NỘI DUNG PODCAST

Ai cũng biết tài chính ngân hàng sẽ liên quan đến đầu tư và những con số, nhưng liệu như vậy đã đủ? Trong podcast này Simply Invest sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những phân ngành trong nhóm ngành thú vị này.

Cảm ơn nhà tài trợ Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Kinh Tế - Tài Chính.Tôn chỉ mục đích của Prudential là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

Prudential mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, giúp bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản, đồng thời giúp mọi người lên kế hoạch tiết kiệm cho các mục tiêu của cuộc đời.

Các tập
Mới nhất