Podcast Picasso: Sáng tạo thế nào để không cần cảm hứng? - CREA-TURE PODCAST - Sáng Tạo - Nghệ thuật | Casting | Vietcetera
Billboard banner
Picasso: Sáng tạo thế nào để không cần cảm hứng? - CREA-TURE PODCAST - Sáng Tạo - Nghệ thuật | Casting

24 Thg 09

Picasso: Sáng tạo thế nào để không cần cảm hứng? - CREA-TURE PODCAST - Sáng Tạo - Nghệ thuật | Casting

Đã sao chép

Xin chào chúng mình là CREA-TURE Podcast, một chương trình podcast nói về những điều thú vị mà chúng mình đã khám phá được trong quá trình tìm hiểu về các chủ đề SÁNG TẠO xoay quanh văn hóa và nghệ thuật. Trong tập Podcast lần này, chúng mình sẽ nói về cách mà Picasso sáng tạo để bạn không cần phải đọc!

NỘI DUNG PODCAST

Xin chào chúng mình là CREA-TURE Podcast, một chương trình podcast nói về những điều thú vị mà chúng mình đã khám phá được trong quá trình tìm hiểu về các chủ đề SÁNG TẠO xoay quanh văn hóa và nghệ thuật. Trong tập Podcast lần này, chúng mình sẽ nói về cách mà Picasso sáng tạo để bạn không cần phải đọc!

Các tập
Mới nhất