Podcast Rap Việt là số 1, nhưng King Of Rap liệu có là số 2? - Bí Mật Underground - Sáng tạo - Nghệ thuật | Casting | Vietcetera
Billboard banner
Rap Việt là số 1, nhưng King Of Rap liệu có là số 2? - Bí Mật Underground - Sáng tạo - Nghệ thuật | Casting

24 Thg 09

Rap Việt là số 1, nhưng King Of Rap liệu có là số 2? - Bí Mật Underground - Sáng tạo - Nghệ thuật | Casting

Đã sao chép

Đây là audio thuộc 1 phần của video từ 2020, phân tích lý do thành công của Rap Việt, và bài học từ sự hụt hơi của King Of Rap trước đối thủ

NỘI DUNG PODCAST

Đây là audio thuộc 1 phần của video từ 2020, phân tích lý do thành công của Rap Việt, và bài học từ sự hụt hơi của King Of Rap trước đối thủ

Các tập
Mới nhất