Podcast Thói quen Việt trong lớp học online - XYZ - Công Nghệ | Casting | Vietcetera
Billboard banner
Thói quen Việt trong lớp học online - XYZ - Công Nghệ | Casting

24 Thg 09

Thói quen Việt trong lớp học online - XYZ - Công Nghệ | Casting

Đã sao chép

Ứng dụng công nghệ trong dạy và học trực tuyến mang đến cả hai khía cạnh: thuận tiện và tùy tiện đã mang đến những câu chuyện "bi hài". XYZ tập trung vào vế 2-tùy tiện:1) Người học tùy tiện 2) Phụ huynh tùy tiện 3) Giáo viên tùy tiện; Thông qua các câu chuyện này, XYZ mong góp phần nâng tầm văn hóa online của người Việt.

NỘI DUNG PODCAST

Ứng dụng công nghệ trong dạy và học trực tuyến mang đến cả hai khía cạnh: thuận tiện và tùy tiện đã mang đến những câu chuyện "bi hài". XYZ tập trung vào vế 2-tùy tiện:
1) Người học tùy tiện 
2) Phụ huynh tùy tiện 
3) Giáo viên tùy tiện; 
Thông qua các câu chuyện này, XYZ mong góp phần nâng tầm văn hóa online của người Việt.

Các tập
Mới nhất