Podcast Tiền Tài Tình - Tiền Tài Tình - Tài Chính - Kinh tế | Casting | Vietcetera
Billboard banner
Tiền Tài Tình - Tiền Tài Tình - Tài Chính - Kinh tế | Casting

24 Thg 09

Tiền Tài Tình - Tiền Tài Tình - Tài Chính - Kinh tế | Casting

Đã sao chép

Cuộc sống quay quanh 3 chữ: Tiền, hay Kế hoạch Tài Chính; Tài, tức Khả năng bản thân; và Tình, chỉ những mối Quan hệ Cộng đồng. Với podcast này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những chủ đề tài chính cá nhân với sự dẫn dắt của 'Lan Tiền Tệ', 'Hiền Tài Tử' và 'Uy Tình Tứ'. Để lo được tài chính, chắc phải có chút tài lẻ và tài lanh nữa. Lúc hiểu cả Tiền, Tài, Tình, ta sẽ có thể sử dụng tiền tài tình.

NỘI DUNG PODCAST

Cuộc sống quay quanh 3 chữ: Tiền, hay Kế hoạch Tài Chính; Tài, tức Khả năng bản thân; và Tình, chỉ những mối Quan hệ Cộng đồng. 

Với podcast này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những chủ đề tài chính cá nhân với sự dẫn dắt của 'Lan Tiền Tệ', 'Hiền Tài Tử' và 'Uy Tình Tứ'. Để lo được tài chính, chắc phải có chút tài lẻ và tài lanh nữa. Lúc hiểu cả Tiền, Tài, Tình, ta sẽ có thể sử dụng tiền tài tình.

Các tập
Mới nhất