Podcast #6 ''Tiền tiêu" hay tiêu tiền (Phần 1) | Vietcetera
Billboard banner
#6 ''Tiền tiêu" hay tiêu tiền (Phần 1)

22 Thg 03

#6 ''Tiền tiêu" hay tiêu tiền (Phần 1)

Đã sao chép

Giá trị của đồng tiền trong cuộc sống của không còn là điều phải bàn cãi. Kiếm tiền không đơn giản nhưng làm thế nào để chi tiêu hợp lý mới thực sự là bài toán khó mà không phải ai cũng nắm được. Làm thế nào để chúng ta luôn có cách làm chủ đồng tiền thay vì để đồng tiền “tự tiêu”? Cùng nghe tập 6 podcast Đồng Ra Đồng Vào - "Tiền tiêu hay Tiêu tiền” chia sẻ những câu chuyện “để đời” về cách chi tiêu tiền của hai bạn trẻ trong hành chính đi đến tự do tài chính. >> Nghe podcast Đồng Ra Đồng Vào: ''Tiền tiêu" hay tiêu tiền (Phần 2)

NỘI DUNG PODCAST

Giá trị của đồng tiền trong cuộc sống của không còn là điều phải bàn cãi. Kiếm tiền không đơn giản nhưng làm thế nào để chi tiêu hợp lý mới thực sự là bài toán khó mà không phải ai cũng nắm được.

Làm thế nào để chúng ta luôn có cách làm chủ đồng tiền thay vì để đồng tiền “tự tiêu”?

Cùng nghe tập 6 podcast Đồng Ra Đồng Vào - "Tiền tiêu hay Tiêu tiền” chia sẻ những câu chuyện “để đời” về cách chi tiêu tiền của hai bạn trẻ trong hành chính đi đến tự do tài chính.

>> Nghe podcast Đồng Ra Đồng Vào: ''Tiền tiêu" hay tiêu tiền (Phần 2)

Các tập
Mới nhất