Podcast #8 ''Tiền tiêu" hay tiêu tiền (Phần 2) | Vietcetera
Billboard banner
#8 ''Tiền tiêu" hay tiêu tiền (Phần 2)

05 Thg 04

#8 ''Tiền tiêu" hay tiêu tiền (Phần 2)

Đã sao chép

Ở cuối tập podcast “Tiền tiêu hay tiêu tiền” P1, chúng mình đã để lại một câu hỏi dành cho mọi người, đó là: Đầu tư từ đâu?Những chia sẻ của các bạn cũng đã phần nào phác thảo ra chân dung của một số “kiểu người đầu tư” điển hình cùng những “sai lầm” điển hình. Đó cũng là chủ đề mà chúng mình sẽ cùng bàn luận trong tập podcast ngày hôm nay.Làm thế nào để tránh gặp phải những sai lầm đó? Với số vốn nhỏ thì có đầu tư được hay không?  Đầu tư như thế nào mới hiệu quả?Cùng lắng nghe chúng mình chia sẻ trong tập podcast này nhé! >> Nghe Podcast Đồng Ra Đồng Vào: ''Tiền tiêu" hay tiêu tiền (Phần 1)

NỘI DUNG PODCAST

Ở cuối tập podcast “Tiền tiêu hay tiêu tiền” P1, chúng mình đã để lại một câu hỏi dành cho mọi người, đó là: Đầu tư từ đâu?

Những chia sẻ của các bạn cũng đã phần nào phác thảo ra chân dung của một số “kiểu người đầu tư” điển hình cùng những “sai lầm” điển hình. Đó cũng là chủ đề mà chúng mình sẽ cùng bàn luận trong tập podcast ngày hôm nay.

Làm thế nào để tránh gặp phải những sai lầm đó? Với số vốn nhỏ thì có đầu tư được hay không?  Đầu tư như thế nào mới hiệu quả?

Cùng lắng nghe chúng mình chia sẻ trong tập podcast này nhé!

>> Nghe Podcast Đồng Ra Đồng Vào: ''Tiền tiêu" hay tiêu tiền (Phần 1)

Các tập
Mới nhất