Podcast #4 Phụ nữ không phải nữ phụ | Vietcetera
Billboard banner
#4 Phụ nữ không phải nữ phụ

29 Thg 04

#4 Phụ nữ không phải nữ phụ

Đã sao chép

Những cách thấy - John BergerChiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ - Svetlana AlexievichChuyện người tùy nữ - Margaret ArtwoodMargaret Atwood - một trong những nữ nhà văn lớn cho rằng, khi cầm bút, cũng giống như nhiều nhà văn khác, bà đang “thách thức lại những ý niệm của những người phụ nữ. Cũng như những người đàn ông khác – những tư tưởng vốn được cho là phù hợp, để nói những điều nữ giới chưa từng có cơ hội để nói.”Vậy, những điều nữ giới chưa từng có cơ hội để nói là những gì? Là dễ bị lãng quên/ không được nhắc đến/ vắng mặt? Hay phải chăng là phân biệt giới/ định kiến giới ảnh hưởng đến tiếng nói của họ trong xã hội? Hay đơn giản chỉ là, vị thế của người phụ nữ và người đàn ông, trong cán cân quyền lực của xã hội từ trước đến nay vốn chẳng rõ ràng?Với 3 cuốn sách được lựa chọn trong tập podcast Nói Có Sách hôm nay, hãy cùng host Phan Chung và Thư Vũ đi tìm dáng hình và ảnh hưởng của những người phụ nữ trong đời sống và xã hội nhé.

NỘI DUNG PODCAST

Đọc sách:

1. Những cách thấy - John Berger

2. Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ - Svetlana Alexievich

3. Chuyện người tùy nữ - Margaret Artwood

Margaret Atwood - một trong những nữ nhà văn lớn cho rằng, khi cầm bút, cũng giống như nhiều nhà văn khác, bà đang “thách thức lại những ý niệm của những người phụ nữ. Cũng như những người đàn ông khác – những tư tưởng vốn được cho là phù hợp, để nói những điều nữ giới chưa từng có cơ hội để nói.”

Vậy, những điều nữ giới chưa từng có cơ hội để nói là những gì? Là dễ bị lãng quên/ không được nhắc đến/ vắng mặt? Hay phải chăng là phân biệt giới/ định kiến giới ảnh hưởng đến tiếng nói của họ trong xã hội? Hay đơn giản chỉ là, vị thế của người phụ nữ và người đàn ông, trong cán cân quyền lực của xã hội từ trước đến nay vốn chẳng rõ ràng?

Với 3 cuốn sách được lựa chọn trong tập podcast Nói Có Sách hôm nay, hãy cùng host Phan Chung và Thư Vũ đi tìm dáng hình và ảnh hưởng của những người phụ nữ trong đời sống và xã hội nhé.

Liên kết

Các tập
Mới nhất