#CGV | Vietcetera
Billboard banner

#CGV

Khi rạp phim xanh

Bảo Vệ Môi Trường

Khi rạp phim xanh

Túi vải thay cho túi nylon, bộ đồ ăn mang theo bên mình để không dùng muỗng nĩa nhựa, ống hút tự phân hủy… - lối sống “Zero Plastic” (Không rác thải nhựa) ngày càng quen thuộc với nhiều bạn trẻ.
Lê Lang
Lê Lang

27 Thg 01