#Creative agency | Vietcetera

#Creative agency

Creativity 4.0: Lĩnh vực của con người, máy học hay công thức? Cùng Creative Director Minh Hoài giải mã

Creativity 4.0: Lĩnh vực của con người, máy học hay công thức? Cùng Creative Director Minh Hoài giải mã

Anh vẫn là người sẽ dễ đến trễ nhất trong một buổi họp có khách hàng quan trọng vì ngủ quên, hoặc té sấp mặt khi lên sân khấu nhận giải hoặc sắp thuyết trình. Sự tồn tại của anh ở vị trí CD đã lạnh lùng đạp đổ hình tượng mà cả ngành (và cả tôi) dựng lên.