fbview Trang cá nhân của Hiezle Bual tại Vietcetera | Vietcetera
Thương Thân Banner
Hiezle Bual

Editor

Hiezle Bual

Hiezle writes about Vietnam’s business and tech leaders, social issues, and everything in between. She’s originally from the Philippines, now based in Ho Chi Minh city.

With over eight years of experience in advertising, digital marketing, and news media in the Philippines and Cambodia, Hiezle is now based in Ho Chi Minh City working as an international editor and writing about the intersection of business, economy, tech, and how it affects Vietnam and its peopl...

Xem thêm
TẤT CẢ BÀI VIẾT
Trách nhiệm của bộ phận quản trị nhân sự chỉ bao gồm việc hành chính và quản lý? - Recap “Vietnam Innovators” | Mùa 2 - Tập 3
Trách nhiệm của bộ phận quản trị nhân sự chỉ bao gồm việc hành chính và quản lý? - Recap “Vietnam Innovators” | Mùa 2 - Tập 3

Đối với Pearl Hoàng, quản trị nhân sự là duy trì mối quan hệ hợp tác và đồng hành cùng nhân viên trên chặng đường phát triển sự nghiệp.