#Fintech | Vietcetera
Essilor Banner
Tin Tức Thì về COVID-19Tin Tức Thì về COVID-19Đọc tin

#Fintech
CEO RealStake James Vương chia sẻ về cơ hội đầu tư bất động sản với lượng tiền nhỏ và linh động tại Đông Nam Á
CEO RealStake James Vương chia sẻ về cơ hội đầu tư bất động sản với lượng tiền nhỏ và linh động tại Đông Nam Á

Gặp gỡ doanh nhân James Vương, CEO của RealStake, để nghe giải thích về mô hình đầu tư chung vào một bất động sản tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, từ đó nâng cao tính khả thi trong việc đầu tư cho mọi người.