#Rạp chiếu phim | Vietcetera

#Rạp chiếu phim

Khi rạp phim xanh

Khi rạp phim xanh

Túi vải thay cho túi nylon, bộ đồ ăn mang theo bên mình để không dùng muỗng nĩa nhựa, ống hút tự phân hủy… - lối sống “Zero Plastic” (Không rác thải nhựa) ngày càng quen thuộc với nhiều bạn trẻ.