Trang cá nhân của Abby Trần tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Abby Trần
Writer

Abby Trần

Abby Trần là một biên tập viên song ngữ Anh-Việt, có kinh nghiệm 7 năm làm trong ngành báo chí.

Chị là một cây viết trẻ muốn hướng người đọc đến cách sống cân bằng và hạnh phúc từ những câu chuyện giản dị.