Trang cá nhân của Dr. Edward Hoffman tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Dr. Edward Hoffman
Expert

Dr. Edward Hoffman

Tiến sĩ Edward Hoffman viết sách và giảng dạy về lĩnh vực phát triển bản thân và chất lượng sống.

Tiến sĩ Edward Hoffman là đồng tác giả của cuốn sách đoạt giải thưởng mang tên “Tâm lý học tích cực” (tựa tiếng Anh: Positive Psychology) và những đầu sách khác đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ như tiếng Tr...