Trang cá nhân của Hồ Minh Đức tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Hồ Minh Đức
Writer

Hồ Minh Đức

Người viết giải trí sau những giờ viết full-time căng thẳng.

Thời phổ thông, Đức ghét cay ghét đắng môn văn. Thậm chí, điểm thi môn này vào đại học còn kém xa mức điểm hạng trung bình. Giờ Đức viết 24/7 để kiếm sống.