Trang cá nhân của Nguyên Kan tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Nguyên Kan
Expert

Nguyên Kan

facebook

Tiến sĩ Giáo dục tại Pháp, tác giả sách “Mẹ đoảng dạy con” và blogger trên trang Một Tách Trà.

Nguyên Kan hiện đang làm việc tại trường đại học Excelia, Pháp.

Trong nhiều năm qua, Nguyên Kan thường xuyên hợp tác với các tờ báo ở Việt Nam như Tuổi trẻ Cuối Tuần, Tia Sáng, Thời báo Kinh tế Sài gòn, G&oacu...