Trang cá nhân của Nhà Nhiều Cột tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Nhà Nhiều Cột
Contributor

Nhà Nhiều Cột

facebook

Nhà Nhiều Cột là một chiến dịch xã hội nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người trẻ đối với các định kiến giới 

Nhà Nhiều Cột là một chiến dịch xã hội được khởi xướng và thực hiện bởi CARE Quốc tế tại Việt Nam và Tuva Communication, được tài trợ bởi Investing in Women, một sáng kiến của chính phủ Úc.

Chiến dịch #NhàNhiềuCột nhằm t...