Trang cá nhân của Tranquil tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Tranquil
Writer

Tranquil

Tranquil (Dương Thuỳ Lệ Trang)  hiện là chuyên viên Tham vấn Tâm lý & Tư vấn Nhân sự.

Tranquil có bắt đầu tư vấn giáo dục & hướng nghiệp cho thanh thiếu niên từ những năm 2015.
Kinh nghiệm nổi bật:
- Chuyên viên Phát triển Thanh thiếu Niên tại Dale Carnegie (2015- 2017)
- Tư vấn Tuyển dụng & Nhân sự tại Persol Kelly group, ngân hàng Citibank (2017 đến nay)
- Chuyên viên tham vấn tâm lý tại Nhà Tâm Lý học Việt Nam 

Xuất phát từ thao thức chăm sóc sức khoẻ tinh thần của mọi người , Tranquil muốn được chia sẻ trải nghiệm trong hành trình trưởng thành nội tâm & chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho những người xung quanh. 
Qua mỗi bài viết Tranquil mong muốn được lan toả năng lượng Bình an - Hạnh phúc - Phát triển đến đọc giả của mình.