Trang cá nhân của Vũ Trí Hùng tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Vũ Trí Hùng
Writer

Vũ Trí Hùng

Chuyên gia nghiên cứu và tư vấn về Game hoá (Gamification) cho cá nhân, tổ chức & doanh nghiệp.

Hùng Vũ có 7 năm kinh nghiệm phát triển sản phẩm trong ngành công nghiệp game trong và ngoài nước và gần 2 năm kinh nghiệm tư vấn doanh nghiệp trong mảng Game hoá. Hùng Vũ là người tìm hiểu sâu về game với tư...