Trang cá nhân của Vũ Trí Hùng tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Vũ Trí Hùng
Writer

Vũ Trí Hùng

Chuyên gia nghiên cứu và tư vấn về Game hoá (Gamification) cho cá nhân, tổ chức & doanh nghiệp.

Hùng Vũ có 7 năm kinh nghiệm phát triển sản phẩm trong ngành công nghiệp game trong và ngoài nước và gần 2 năm kinh nghiệm tư vấn doanh nghiệp trong mảng Game hoá. Hùng Vũ là người tìm hiểu sâu về game với tư cách một loại hình nghệ thuật, cũng như những ứng dụng của chúng trong tâm trí và đời sống. 

Link trang của anh: https://www.facebook.com/ludolabvn