Tại sao không thử? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Tại sao không thử?

"Có những thứ bạn tưởng mình ghét nhưng thử rồi thích, có những thứ thử xong ghét thật!"

Nguồn: Maika Elan cho Vietcetera.

Editor's Pick