Trang cá nhân của Curnon tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Curnon
Brand

Curnon

Sứ mệnh của Curnon gắn liền với niềm tin vào sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam - thế hệ của những điều có thể. Là thương hiệu Đồng hồ Việt Nam đầu tiên, đại diện cho giá trị của hiện tại, Curnon sẽ đồng hành và thúc đẩy người trẻ Việt luôn tự tin, dám nghĩ, dám làm và không ngừng tiến về phía trước.

Với series “Tại sao không?“, Curnon mang đến nguồn cảm hứng để bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, để nghĩ khác, làm khác và sống khác.