Trào lưu dopamine fasting đang bị hiểu sai như thế nào? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Trào lưu dopamine fasting đang bị hiểu sai như thế nào?

Dopamine fasting (kiêng dopamine) là trào lưu mới giúp con người giành lại quyền kiểm soát sự chú ý của mình. Tuy nhiên, bản chất của liệu pháp này đang bị hiểu sai

Nguồn: Vietcetera

Tóm tắt

list style type

Dopamine fasting đang bị hiểu sai và thực hiện theo nhiều cách cực đoan.

list style type

Thực chất, phương pháp này không thể giảm lượng dopamine trong cơ thể chúng ta.

list style type

Mục đích của nó là giúp bạn quen với cảm giác khó chịu khi phải chống lại các hoạt động kích thích, từ đó giành quyền tự kiểm soát.

Editor's Pick