Trong mắt bố mẹ, thế hệ trẻ thật khó hiểu | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Trong mắt bố mẹ, thế hệ trẻ thật khó hiểu

Sự biến động không ngừng của thế giới đã khiến cho khoảng cách giữa các thế hệ bị kéo giãn, dẫn đến những khác biệt rõ rệt trong quan niệm và lối sống giữa thế hệ Millennials và thế hệ bố mẹ.