Khủng hoảng lựa chọn: Hãy đi bước tốt nhất ở thời điểm hiện tại | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Khủng hoảng lựa chọn: Hãy đi bước tốt nhất ở thời điểm hiện tại

Câu nói “Hễ đi là đến” có lẽ không còn sức nặng với người trẻ Việt hiện nay nữa, bởi một câu hỏi khiến chúng ta trăn trở hơn chính là, "Đi đâu?”