Thế ____ Hệ | Vietcetera
Billboard banner
Thế ____ Hệ

Thế ____ Hệ

Series lưu giữ các cuộc đối thoại liên thế hệ

Tôi dạy bố mẹ săn sale

Truyền Thông

Tôi dạy bố mẹ săn sale

Bước đầu tiên của công cuộc dạy bố mẹ săn sale chính là hiểu được không phải sản phẩm nào gắn mác “sale” cũng là hàng tồn kho kém chất lượng.