Xem Video Chủ động cho một tuổi già an yên | Vietcetera
Billboard banner
Chủ động cho một tuổi già an yên

Chủ động cho một tuổi già an yên

01:24:43152 N lượt xem
Đã sao chép
“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuổi già làm việc già”. Thay vì đặt kỳ vọng vào sự báo hiếu lúc về già của con cái, cha mẹ nên chủ động cho tuổi già của chính mình. Bạn có đồng tình với quan điểm này của Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A không?
Xem phiên bản đầy đủ cuộc trò chuyện Have A Sip - Tô Nhi A trên Vietcetera Podcast, YouTube, Spotify hoặc Apple Podcast.

#HaveASip #Vietcetera_Podcast #Vietcetera #PrideMonth