Xem Video Chiếc profile “tụt mood” nhất từng gặp? | Swipe Stories EP03 | Vietcetera
Billboard banner
Chiếc profile “tụt mood” nhất từng gặp? | Swipe Stories EP03

Chiếc profile “tụt mood” nhất từng gặp? | Swipe Stories EP03

07:263576 lượt xem
Đã sao chép
Profile tìm CV, profile bán bảo hiểm,... Hẳn các bạn phải “tuyệt vọng” lắm mới phải tạo profile như vậy... Còn bạn thì sao, chiếc profile kì lạ nhất bạn từng gặp là gì?