Xem Video Làm gì khi "hàng order" không giống hình mẫu? | Swipe Stories EP02 | Vietcetera
Billboard banner
Làm gì khi "hàng order" không giống hình mẫu? | Swipe Stories EP02

Làm gì khi "hàng order" không giống hình mẫu? | Swipe Stories EP02

08:147000 lượt xem
Đã sao chép
Gắng gượng cho qua buổi hẹn đầu tiên? Cố gắng tìm nét đẹp bên trong? Hay im thin thít và lặn mất tăm luôn?