Xem Video Tầm quan trọng của đổi mới giữa biến động - Prof. Raymond Gordon, Vice-Chancellor & President, BUV | Vietcetera
Billboard banner
Tầm quan trọng của đổi mới giữa biến động - Prof. Raymond Gordon, Vice-Chancellor & President, BUV

Tầm quan trọng của đổi mới giữa biến động - Prof. Raymond Gordon, Vice-Chancellor & President, BUV

44:2434.5 N lượt xem
Đã sao chép
Subscribe to Vietnam Innovators channel: https://www.youtube.com/@vietnaminnovators

Vietnam Innovators Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWrhnsc6CvcosEZ5eC29w_Eo6bhJ-ZOnR

[English description below]

Cốt lõi của đổi mới trong giáo dục nằm ở tầm nhìn chiến lược của tổ chức.

Trong số lần này của Vietnam Innovators, cùng host Hảo Trần trò chuyện cùng Giáo sư Tiến sĩ Raymond Gordon, Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (Vice Chancellor & President, British University Vietnam), một trong những “nhà đầu tư” lớn nhất trong mảng giáo dục tại Việt Nam, về những phát triển trong giáo dục và tương lai của ngành trong thời đại biến đổi ngày nay.

Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, hãy cùng khám phá cách Giáo sư Raymond và BUV liên tục đổi mới trong phương hướng giảng dạy, nhằm tạo ra một sự thay đổi tích cực bền vững lên nguồn nhân lực Việt Nam.

---

At the center of innovation in education lies the strategic vision of the organization.

In this edition of Vietnam Innovators, host Hao Tran talks with Dr. Professor Raymond Gordon, Vice Chancellor and President of British University Vietnam, one of the greatest investors in the education of Vietnam, about developments in education and the future of the industry in today's changing times.

With nearly 30 years of experience in the field, let's delve into how Professor Raymond and BUV continually innovate in teaching methods to bring about a positive and sustainable change in the human resources of Vietnam.

Donate:

● Patreon: https://www.patreon.com/vietcetera
● Buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/vietcetera

-------------------------------
Nghe bản audio/ Listen to this Podcast on:
► Spotify: https://bit.ly/VI-Eng-Series-Spotify
► Apple Podcast: https://bit.ly/VI-Eng-Series-AP

--------------------------------
Tải app Vietcetera/ Download Vietcetera Application:
► iOS: https://share.vietcetera.com/Appstore
► Android: https://share.vietcetera.com/GooglePlay

---

You can follow our co-hosts on social media:

Hao Tran
Instagram: https://www.instagram.com/haontran/
Facebook: https://www.facebook.com/haontran/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/haontran/

Miro Nguyen
Facebook: https://www.facebook.com/Miro.NguyenHuu
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-cuong-nguyen-huu-miro-24844583/

---------------------------------
Về Vietcetera/ About Vietcetera: https://www.youtube.com/c/vietcetera/...

- Facebook: https://www.facebook.com/vietcetera
- Instagram: https://www.instagram.com/vietcetera/
- Linkedin:
- VN: https://www.linkedin.com/showcase/vie...
- EN: https://www.linkedin.com/company/viet...
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@vietceteraadvice
- Twitter: https://twitter.com/vietcetera
- Email: team@vietcetera.com

© Bản quyền thuộc về Vietcetera
© Copyright by Vietcetera Channel ☞ Do not Reup

#Vietcetera_Podcast #Vietnam_Innovators_EN #Vietcetera