Xem Video Trăn trở chung của ngành truyền thông quảng cáo? - Juan Saldivar, Chief Digital Officer, Entravision | Vietcetera
Billboard banner
Trăn trở chung của ngành truyền thông quảng cáo? - Juan Saldivar, Chief Digital Officer, Entravision

Trăn trở chung của ngành truyền thông quảng cáo? - Juan Saldivar, Chief Digital Officer, Entravision

33:4312.1 N lượt xem
Đã sao chép
Subscribe to Vietnam Innovators channel: https://www.youtube.com/@vietnaminnovators

Vietnam Innovators Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWrhnsc6CvcosEZ5eC29w_Eo6bhJ-ZOnR

[English description below]

Trong podcast Vietnam Innovators tuần này, ông Juan Saldivar - Chief Digital Officer thuộc tập đoàn Entravision với trụ sở tại Hoa Kỳ, sẽ cùng host Hảo Trần giúp bạn đào sâu cũng như hiểu thêm về những tiềm năng phát triển của thị trường truyền thông kỹ thuật số tại Việt Nam. Thông qua kinh nghiệm trên 27 năm của tập đoàn Entravision, Juan Saldivar muốn đóng góp những kiến thức, góc nhìn thực tiễn trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số, cách ứng dụng công nghệ vào giải pháp quảng cáo để đem lại những giá trị kinh doanh cho khách hàng.

Bên cạnh đó, Juan cũng sẽ chia sẻ những trăn trở chung của ngành quảng cáo trong quá trình chuyển mình để đáp ứng các nhu cầu của nhãn hàng, đặc biệt là tại những thị trường đang phát triển như Việt Nam.

Về Entravision:

Được thành lập từ năm 1996, Entravision (NYSE: EVC) là một công ty cung cấp giải pháp quảng cáo, truyền thông và công nghệ. Phân khúc giải pháp kỹ thuật số của Entravision đem đến các dịch vụ trọn gói hoàn thiện tại 40 quốc gia. Tại Việt Nam, Entravision được thành lập từ 2020, là một mũi nhọn quan trọng của tập đoàn này tại khu vực APAC. Entravision Việt Nam đã và đang liên tục phát triển đồng bộ dựa trên ba trụ cột kinh doanh của tập đoàn ở khu vực APAC bao gồm: Tiếp thị qua mạng xã hội (Social Media), Commerce Media, và Tiếp thị Ứng dụng Di động (Mobile App Performance).

Nếu bạn quan tâm đến tiềm năng của thị trường truyền thông kỹ thuật số của Việt Nam và cách các công ty như Entravision đang thúc đẩy sự đổi mới trong ngành công nghiệp này, đừng bỏ lỡ tập Vietnam Innovators này!

---

In this week’s Vietnam Innovators podcast, Juan Saldivar - Chief Digital Officer of Entravision, a US-based corporation, will join host Hao Tran to delve deeper into the potential of Vietnam’s digital media market. With over 27 years of experience in Entravision, Juan Saldivar aims to contribute practical knowledge and insights into the digital media industry, including how to apply technology to advertising solutions to bring business value to customers.

In addition, Juan will also share common challenges faced by the advertising industry in adapting to the changing needs of brands, especially in developing markets like Vietnam.

About Entravision:

Founded in 1996, Entravision (NYSE: EVC) is a global advertising solutions, media and technology company. Entravision’s digital segment offers a full suite of end-to-end advertising services in 40 countries. In Vietnam, Entravision was established in 2020, which has been an important spearhead of Entravision across the APAC region. Entravision Vietnam has been continuously developing synchronously based on Entravision APAC’s main business pillars including Social Media, Commerce Media, and Mobile App Performance.

If you’re interested in the potential of Vietnam’s digital media market and how companies like Entravision are driving innovation in this industry, don’t miss this episode of Vietnam Innovators!

Donate:

● Patreon: https://www.patreon.com/vietcetera
● Buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/vietcetera

-------------------------------
Nghe bản audio/ Listen to this Podcast on:
► Spotify: https://bit.ly/VI-Eng-Series-Spotify
► Apple Podcast: https://bit.ly/VI-Eng-Series-AP

--------------------------------
Tải app Vietcetera/ Download Vietcetera Application:
► iOS: https://share.vietcetera.com/Appstore
► Android: https://share.vietcetera.com/GooglePlay

---

You can follow our co-hosts on social media:

Hao Tran
Instagram: https://www.instagram.com/haontran/
Facebook: https://www.facebook.com/haontran/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/haontran/

Miro Nguyen
Facebook: https://www.facebook.com/Miro.NguyenHuu
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-cuong-nguyen-huu-miro-24844583/

---------------------------------
Về Vietcetera/ About Vietcetera: https://www.youtube.com/c/vietcetera/...

- Facebook: https://www.facebook.com/vietcetera
- Instagram: https://www.instagram.com/vietcetera/

- Linkedin:
- VN: https://www.linkedin.com/showcase/vie...
- EN: https://www.linkedin.com/company/viet...
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@vietceteraadvice
- Twitter: https://twitter.com/vietcetera
Email: team@vietcetera.com

© Bản quyền thuộc về Vietcetera
© Copyright by Vietcetera Channel ☞ Do not Reup

#Vietcetera_Podcast #Vietnam_Innovators_EN #Vietcetera