Bóc term: GOAT là gì? Ai xứng đáng được gọi là “the GOAT”? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Bóc term: GOAT là gì? Ai xứng đáng được gọi là “the GOAT”?

GOAT /ɡəʊt/ (danh từ) là viết tắt của “Greatest of All Time”, chỉ những những người xuất sắc nhất trong lĩnh vực của họ.

Nguồn: Gettyimages

Editor's Pick