Cái kết của những cuộc chiến: Joe Biden vs Donald Trump, Apple vs Facebook. | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Cái kết của những cuộc chiến: Joe Biden vs Donald Trump, Apple vs Facebook.

Cùng uống trà coi “người nước ngoài" cãi nhau.

Nguồn: Đông Hà cho Vietcetera.