Podcast #28 Sự nguy hiểm của những câu chuyện một chiều | Vietcetera
Billboard banner
#28 Sự nguy hiểm của những câu chuyện một chiều

20 Thg 06

#28 Sự nguy hiểm của những câu chuyện một chiều

Đã sao chép

Những câu chuyện kể từ góc nhìn và quan điểm cá nhân của người viết có thể bóp méo nhận thức và gây nguy hiểm cho người xem. Điều này hoàn toàn không phải vì câu chuyện sai sự thật, mà là vì chúng không nhìn thấy đầy đủ và dễ bị “đóng khung” nhận định của người xem. Ai trong chúng ta cũng có thể tạo ra những câu chuyện phiến diện gây ảnh hưởng đến xã hội nếu thiếu tỉnh táo.Nhân ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam 21/6, hãy cùng lắng nghe anh Lê Hồng Lâm nói về nghề báo và sự nguy hiểm của những câu chuyện một chiều ở tập A Long Day With Meow tuần này. Hãy cùng tham khảo những góc nhìn khác nhau về Châu Phi, nước Mỹ, lẫn quê hương Việt Nam của chúng ta qua phim ảnh, văn học, và những bài báo khắp thế giới nhé.

NỘI DUNG PODCAST

Những câu chuyện kể từ góc nhìn và quan điểm cá nhân của người viết có thể bóp méo nhận thức và gây nguy hiểm cho người xem. Điều này hoàn toàn không phải vì câu chuyện sai sự thật, mà là vì chúng không nhìn thấy đầy đủ và dễ bị “đóng khung” nhận định của người xem. Ai trong chúng ta cũng có thể tạo ra những câu chuyện phiến diện gây ảnh hưởng đến xã hội nếu thiếu tỉnh táo.

Nhân ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam 21/6, hãy cùng lắng nghe anh Lê Hồng Lâm nói về nghề báo và sự nguy hiểm của những câu chuyện một chiều ở tập A Long Day With Meow tuần này. Hãy cùng tham khảo những góc nhìn khác nhau về Châu Phi, nước Mỹ, lẫn quê hương Việt Nam của chúng ta qua phim ảnh, văn học, và những bài báo khắp thế giới nhé.

Liên kết

Các tập
Mới nhất