Podcast Google có đang “chiều hư” não chúng ta? - Bít Tất Tâm Lý #165 | Vietcetera
Billboard banner
Google có đang “chiều hư” não chúng ta? - Bít Tất Tâm Lý #165

12 Thg 07

Google có đang “chiều hư” não chúng ta? - Bít Tất Tâm Lý #165

Đã sao chép

Mỗi ngày, có khoảng 8,5 tỷ lượt tìm kiếm trên Google, trung bình mỗi người 3-4 lượt. Chúng ta hỏi Google từ những điều nhỏ nhặt như “Cách trị rụng tóc” đến những thứ vĩ mô như “Bao giờ tận thế?”. Bởi vậy người ta mới kháo nhau câu thần chú “Cái gì không biết thì tra Google”. Nhưng bạn có biết đến những ảnh hưởng thầm lặng của hành vi này đến chúng ta? Trong tập Podcast Bít Tất Tâm Lý này, hãy cùng 2 editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu về chủ đề mang tên: “Hiệu ứng Google”. Minh họa bởi Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera

NỘI DUNG PODCAST

Mỗi ngày, có khoảng 8,5 tỷ lượt tìm kiếm trên Google, trung bình mỗi người 3-4 lượt. Chúng ta hỏi Google từ những điều nhỏ nhặt như “Cách trị rụng tóc” đến những thứ vĩ mô như “Bao giờ tận thế?”. Bởi vậy người ta mới kháo nhau câu thần chú “Cái gì không biết thì tra Google”.

Nhưng bạn có biết đến những ảnh hưởng thầm lặng của hành vi này đến chúng ta? Trong tập Podcast Bít Tất Tâm Lý này, hãy cùng 2 editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu về chủ đề mang tên: “Hiệu ứng Google”.

Minh họa bởi Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera

Các tập
Mới nhất