Podcast Nợ không hẳn là xấu - Simply Invest - Tài Chính - Kinh Tế | Bootcamp 1 | Vietcetera
Billboard banner
Nợ không hẳn là xấu - Simply Invest - Tài Chính - Kinh Tế | Bootcamp 1

19 Thg 10

Nợ không hẳn là xấu - Simply Invest - Tài Chính - Kinh Tế | Bootcamp 1

Đã sao chép

Không chỉ Việt Nam riêng Việt Nam mà ở nhiều nơi trên thế giới người ta đang ngày càng quay lưng lại với nợ cá nhân. Vậy nợ có xấu như ta nghĩ?Cảm ơn nhà tài trợ Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Kinh Tế - Tài Chính.Tôn chỉ mục đích của Prudential là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Prudential mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, giúp bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản, đồng thời giúp mọi người lên kế hoạch tiết kiệm cho các mục tiêu của cuộc đời.

NỘI DUNG PODCAST

Không chỉ Việt Nam riêng Việt Nam mà ở nhiều nơi trên thế giới người ta đang ngày càng quay lưng lại với nợ cá nhân. Vậy nợ có xấu như ta nghĩ?

Cảm ơn nhà tài trợ Prudential đã đồng hành cùng hạng mục Kinh Tế - Tài Chính.

Tôn chỉ mục đích của Prudential là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Prudential mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, giúp bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản, đồng thời giúp mọi người lên kế hoạch tiết kiệm cho các mục tiêu của cuộc đời.

Liên kết

Các tập
Mới nhất