#Biacraft | Vietcetera
Billboard banner

#Biacraft

‘Mổ xẻ’ món lạ Jonah Falcondog Foursome của BiaCraft

Ăn

‘Mổ xẻ’ món lạ Jonah Falcondog Foursome của BiaCraft

Jonah Falcon từng rực sáng như một huyền thoại sống khi tự mình công khai “anh bạn” với cả thế giới, và bây giờ, đến lượt chiếc hot dog một mét tại Việt Nam tỏa sáng. Không thể nào cưỡng lại sức hấp dẫn, chúng tôi đã thẳng tiến đến BiaCraft để thưởng thức “đệ nhất xúc xích miền Viễn Đông”.

Vietcetera
Vietcetera

27 Thg 06