fbview #Influencer marketing | Vietcetera
Wendelbo
Tin Tức Thì về COVID-19Tin Tức Thì về COVID-19Đọc tin

#Influencer marketing

CEO Ecomobi Trương Công Thành: “Khởi nghiệp là cuộc chiến không dành cho kẻ ngại gian nan.”
CEO Ecomobi Trương Công Thành: “Khởi nghiệp là cuộc chiến không dành cho kẻ ngại gian nan.”

“Ecomobi ra đời từ một mệnh đề vô cùng đơn giản: bất kỳ ngành nghề nào cũng cần có một ngành nghề khác hỗ trợ - đó là đặc điểm của nền kinh tế chia sẻ,” Trương Công Thành khẳng định.